Over ArtTable Nederland

Doelstelling

ArtTable Nederland is dé netwerkorganisatie voor vrouwelijke professionals in de beeldende kunst. Het is gericht op het delen van kennis en ervaring en zet zich in voor het bevorderen van leiderschap van vrouwen in de kunst- en cultuurwereld.

Missie
De vereniging werd in 2005 opgericht, naar voorbeeld van ArtTable Amerika, met als doel een platform te bieden voor ontmoeting en inspiratie en – waar nodig – de positie van vrouwen in de kunstwereld te bevorderen. Vandaag de dag zijn wij een professionele dynamische netwerkorganisatie van deskundige vrouwen in de beeldende kunst, gericht op het delen van onze kennis en ervaring en het stimuleren van de carrières van vrouwen in alle stadia van hun loopbaan. Daarnaast is het onze missie om de leden en het bredere publiek te informeren over belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken in de kunstwereld.

Leden
ArtTable Nederland heeft op dit moment ruim honderd leden. Ons netwerk bestaat uit vrouwen die vooraanstaande functies bekleden in verschillende sectoren van het kunstenveld. De leden zijn experts op het gebied van kunstbeschouwing, kunstcollecties, organisatie, educatie, communicatie en fondsenwerving. Wij hechten aan het kwalitatieve karakter van ons netwerk en staan daarnaast open voor jonge beloftevolle vrouwen die aan het begin van hun carrière staan.

Statuten
ArtTable Nederland heeft de statutaire doelstelling, overeenkomstig de wettelijke eis, uitgewerkt in een actueel beleidsplan. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn geïntegreerd in de teksten op deze website.
De statuten van de vereniging vind je hier.

Wat we doen

Wij organiseren gemiddeld één bijeenkomst per maand voor onze leden, variërend van kunsthistorische lezingen, bezoeken aan tentoonstellingen, musea, verzamelaars en bedrijfscollecties tot ontmoetingen met internationale kunstenaars en curatoren. De kracht van deze bijeenkomsten is dat ze door de eigen leden worden georganiseerd en dat men zo een persoonlijke en intieme kijk achter de schermen krijgt.

Uitwisseling van kennis en expertise
De activiteiten zijn gericht op het uitwisselen van kennis en expertise: leden worden in staat gesteld om in een ongedwongen sfeer vragen aan elkaar voor te leggen en advies te vragen. De verschillende werkgebieden, de uiteenlopende visies en belangen bieden daarbij de mogelijkheid voor dwarsverbanden. Wij zijn een flexibele organisatie die met nieuwe initiatieven door de leden wordt gedragen.
In het Archief vind je een overzicht van de bijeenkomsten die de afgelopen jaren plaatsvonden.

Organisatie

ArtTable Nederland is een vereniging gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister. Er is een bestuur, een ballotagecommissie en een bureaucoördinator. Overeenkomstig het beleidsplan hebben bestuurders geen recht op financiële beloning.

Jaarverslag
Het jaarverslag 2020 vind je hier: Jaarverslag 2020

 

ArtTable Nederland werd in 2005 opgericht door:

Deborah Campert

Deborah Campert

eerste voorzitter

Marieke Sanders

Marieke Sanders

eerste penningmeester

Bestuur

Elisah van den Bergh

Elisah van den Bergh

bestuurslid

Mariette Dölle

Mariette Dölle

voorzitter

Ama Koranteng-Kumi

Ama Koranteng-Kumi

bestuurslid

Julia van der Meer

Julia van der Meer

bestuurslid

Nienke van der Wal

Nienke van der Wal

penningmeester

Ballotagecommissie 

Sanne ten Brink

Sanne ten Brink

ballotagecommissie

Els Drummen

Els Drummen

ballotagecommissie

Dyveke Rood

Dyveke Rood

ballotagecommissie

Overig

Dyveke Rood

Dyveke Rood

bureaucoördinator

Unobvious Creative Studio

Concept & ontwerp

Designmeisjes

Webdesign