Over ArtTable Nederland

Missie

ArtTable Nederland is dé netwerkorganisatie voor vrouwelijke professionals in de beeldende kunst en erfgoedsector. ArtTable richt zich op het vergroten van de invloed van vrouwen in de kunsten en zet zich in voor het bevorderen van leiderschap van vrouwen in de kunst- en cultuurwereld in alle stadia van hun carrière. De vereniging werd in 2005 opgericht door Deborah Campert en Marieke Sanders naar voorbeeld van ArtTable in deVerenigde Staten. ArtTable werkt op programma-niveau nog altijd samen met de Amerikaanse ArtTable door programma’s te delen en uitwisseling tussen de leden te faciliteren.

Het huidige bestuur richt zich de komende periode expliciet op de volgende drie onderwerpen: community, empowerment en advocacy. Er vinden maandelijks evenementen plaats die vanuit deze thema’s georganiseerd worden. Deze vind je in de agenda

Programma
Onder community-programmering vallen diverse netwerkbijeenkomsten bij kunstinstellingen en tijdens de grotere nationale en internationale kunst-events, zoals Amsterdam Art Week en Art Rotterdam, TEFAF, en onze online Meet the Member serie, waarbij steeds een ArtTable-lid in de spotlight staat. Ook de eigen initiatieven van leden vallen hieronder, waaronder de ArtTable BookClub.

De empowerment-programmering bestaat uit praktische lezingen en workshops over onderwerpen die bij de leden leven en het Table for Two mentorprogramma, waarbij ArtTable leden elkaar ondersteunen. 

De advocacy programmering dient als forum voor discussie over actuele kwesties, met een nadruk op diversiteit en inclusie. De programmareeks ‘In Conversation With…’ biedt inzicht in de praktijk van inspirerende vrouwelijke kunstprofessionals van over de hele wereld.

Ook vindt in dit kader minimaal vijfjaarlijks het ArtTable symposium plaats. In 2021 was het onderwerp ‘Empowering Voices in the Art World’, een symposium over inclusiviteit en meerstemmigheid in de kunstwereld. In 2015 was het onderwerp ‘(Hard Talk on) Soft Power’ en in 2010 was dat ‘Changing Attitudes: Attuning Feminist Legacies’. Hiervoor worden thought leaders van over de hele wereld uitgenodigd.

Interesse om lid te worden? Wees welkom! Meld je hier aan 

Leden
Ons netwerk bestaat uit ruim 130 vrouwen die vooraanstaande functies bekleden in verschillende sectoren van het kunstenveld. De leden zijn experts op het gebied van kunstbeschouwing, kunstcollecties, organisatie, educatie, communicatie en fondsenwerving. Wij hechten aan het kwalitatieve karakter van ons netwerk en staan daarnaast open voor jonge beloftevolle vrouwen die aan het begin van hun carrière staan. 

Statuten
ArtTable Nederland heeft de statutaire doelstelling, overeenkomstig de wettelijke eis, uitgewerkt in een actueel beleidsplan. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn geïntegreerd in de teksten op deze website.
De statuten van de vereniging vind je hier

Organisatie

ArtTable Nederland is een vereniging gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister. Er is een bestuur, een ballotagecommissie en een community manager. Overeenkomstig het beleidsplan hebben bestuurders geen recht op financiële beloning.

Jaarverslag
Het jaarverslag 2020 vind je hier: Jaarverslag 2020

Marélise Pollard

Marélise Pollard

Community Manager

Bestuur

Elisah van den Bergh

Elisah van den Bergh

bestuurslid

Mariette Dölle

Mariette Dölle

voorzitter

Pao Lien Djie

Pao Lien Djie

bestuurslid

Julia van der Meer

Julia van der Meer

penningmeester

Nienke van der Wal

Nienke van der Wal

bestuurslid

Website

Unobvious Creative Studio

Concept & ontwerp

Designmeisjes

Webdesign