Members Invite

Het bestuur van ArtTable organiseert ieder jaar een aantal programma’s. Daarnaast nodigt ArtTable Nederland haar leden van harte uit zelf programma’s aan te bieden aan andere leden in het kader van de Members invite-serie. Denk hierbij aan een rondleiding door eigen tentoonstelling of een preview voor de opening voor ArtTable leden. Deze Members Invite programma’s zijn een goede manier om elkaar beter te leren kennen binnen de eigen instellingen. Om dit te vergemakkelijken wordt er gewerkt met een formulier. Nadat deze volledig is ingevuld, wordt het bekeken door het bestuur van ArtTable. Het ArtTable bestuur toetst deze programma’s wel op de doelstellingen en spreiding in het programma, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van- en de opkomst bij de programma’s. Het programma wordt gedeeld in de nieuwsbrief en op de website en social media. Om dit zorgvuldig te kunnen verwerken en delen, vraagt het bestuur aan leden om zes weken voor het Members Invite programma informatie volledig aan te leveren. 

 

Wil je een Members Invite programma organiseren?

Door het formulier hieronder in te vullen kan je een voorstel doen voor een Members Invite programma. Het bestuur zal je voorstel bespreken en een reactie geven.