Lidmaatschap

Ballotage

Vrouwen die professioneel werkzaam zijn in de kunstsector (geen kunstenaars) en die een zekere erkende positie hebben opgebouwd, kunnen lid worden.
Om tot een kwalitatieve en evenwichtige groep te komen is er een ballotagecommissie die als belangrijkste criterium de mate van ervaring en erkenning in het kunstenveld hanteert. Daarnaast wordt gelet op voldoende diversiteit van de verschillende disciplines, beroepenvelden en culturele achtergrond. Er wordt onderscheid gemaakt in negen velden binnen de beeldende kunst: bedrijfscollecties, fondsen, galeries, media, musea en presentatie-instellingen, onderwijs, overheid, privé-collecties en zelfstandigen. Daarnaast nodigen we nadrukkelijk jonge, beloftevolle vrouwen uit om als introducé kennis te maken met het ArtTable netwerk. Deze jonge talenten worden aangemoedigd om gebruik te maken van de mogelijkheid van het aspirant-lidmaatschap. ArtTable onderschrijft de code diversiteit en inclusie.

 

Contributie

De contributie bedraagt 175 euro per jaar. Het aspirant-lidmaatschap is 95 euro, met een maximale looptijd van 1 jaar. Er geldt een eenmalig inschrijfbedrag van 50 euro. Mocht de hoogte van de contributie bezwaarlijk zijn, dan kan in overleg met de penningmeester tot een betalingsafspraak worden gekomen.

 

Opzeggen

Opzegging dient schriftelijk te worden aangekondigd, tot uiterlijk twee maanden voor het einde van het kalenderjaar.

 

Inschrijfformulier

Ben je geïnteresseerd in lidmaatschap?
Je kunt je aanmelden door een inschrijfformulier hieronder in te vullen, en je cv te uploaden. De ballotagecommissie bekijkt je CV en adviseert het bestuur. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing over je lidmaatschap.

  Contactgegevens

  Naam*

  Titel*

  Beroep/instelling*

   

  Thuisadres

  Straat & nummer

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres*

   

  Werkadres

  Straat & nummer

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

   

  Waar wil jij je post ontvangen?

  ThuisWerk

  Mijn voorkeur gaat uit naar activiteiten zoals

  Ken je iemand die lid is van ArtTableNederland? Zo ja, wie?

  Als je in aanmerking wilt komen voor een aspirant lidmaatschap (voor de max. duur van 1 jaar), neem dan contact op met de penningmeester via post@arttablenederland.nl.

   

  Voeg je CV toe