Symposium 2021

Empowering Voices in the Art World’

Ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan organiseerde ArtTable Nederland op zondagmiddag 18 april 2021 ‘Empowering Voices in the Art World’, een symposium over inclusiviteit en meerstemmigheid in de kunstwereld.

De kunstwereld is op zoek naar manieren om zich te verhouden tot de veranderende, regionale en geglobaliseerde wereld. De tot nu toe bijna onaantastbare lijkende autoriteit van kunstinstellingen staat ter discussie. Vanaf de jaren zestig is er kritiek geuit door bewegingen die de ondervertegenwoordiging van werk van vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met cultureel diverse achtergronden in de kunstwereld aan de kaak stelden. Vanaf eind jaren tachtig wordt erop gewezen dat de moderne westerse cultuur nauw verweven is met een koloniaal verleden dat niet of nauwelijks ter discussie wordt gesteld. Keuzes in artistieke programma’s sloten vaak kunst afkomstig uit andere dan de ‘westerse’ continenten uit. Niet alleen de uitbreiding naar andere continenten, ook de Eurocentrische gezichtspunten staan sindsdien ter discussie. De zogenaamde ‘neutrale’ kunstwereld blijkt niet alleen beïnvloed door, maar zelf ook bij te dragen aan bestaande machtsverhoudingen.

Pas recentelijk zijn kunstinstellingen gaan handelen naar het groeiend besef dat de tot dan toe dominante canon niet meer valide is. Behalve ‘uitbreiding’ van de canon of herzien van collecties is het ook de hoogste tijd om het eigen beleid in de volle breedte te herzien.

De (Inter)nationale sprekers die op ons symposium aan het woord kwamen vertelden over hun praktijk, waarin ze ruimte bieden aan andere perspectieven en die erop is gericht om in musea en andere kunstinstellingen veranderingen te initiëren en te verankeren.

 

Met veel trots presenteren we de hoofdsprekers:

Asma Naeem

Asma Naeem

Hoofd curator Baltimore Museum of Arts, VS

Als een van de eerste musea besloot het Baltimore Museum of Arts in 2018 topstukken uit de collectie te verkopen ten behoeve van de aankoop van werk van vrouwelijke makers van kleur.

Sofia Hernandez Chong Cuy

Sofia Hernandez Chong Cuy

Directeur Melly, Rotterdam – voorheen Witte de With

Melly is een kunstinstituut in transitie. Na een zeer onrustige periode die aan de naams-wijziging vooraf ging is het tijd om een nieuwe koers te bepalen.

Sonia Lawson

Sonia Lawson

Directeur of Palais de Lomé, Togo

In een paleis uit de koloniale Duitse tijd, verrijst een museum gewijd aan kunst en design. Hoe geef je een museum vorm in een land dat onbekend is met deze vorm van presentatie en reflectie?

Clémentine Deliss

Clémentine Deliss

Associate curator KW Institute for Contemporary Art Berlin

Gespecialiseerd in hedendaagse kunst en in etnische museumcollecties is Deliss de laatste jaren veelvuldig betrokken bij diverse projecten in musea in transitie.

Hieronder de registratie van het symposium van afgelopen 18 apri jl. in zijn geheel, en de afzonderlijke presentaties separaat.

De ontwikkelingen van het Corona-virus alsmede die van het vaccinatieprogramma hebben ons doen inzien dat  een fysieke samenkomst van meer dan strikt noodzakelijk aanwezigen niet mogelijk was. Het symposium kreeg daarom een geheel digitale vorm. Via een livestream en breakout rooms op Zoom was het programma gratis vanuit de eigen werkplek of huiskamer te volgen. Deelnemers konden middels chatfunctie actief bijdragen aan de discussie en tijdens de ruimte voor vragen na de diverse presentaties. 

Programma coördinator Pao Lien Djie werd ondersteund door een redactieraad die bestaat uit Fadwa Naamna (zelfstandig curator), Annet Zondervan (directeur CBK Zuidoost), Ama Koranteng-Kumi (adviseur diversiteit en inclusie), Pauline Burmann (Voorzitter Thami Mnyele Stichting) en Josien Pieterse (Directeur Framer Framed).

We zijn heel blij dat we welkom waren om het symposium live te streamen vanaf Framer Framed, platform voor hedendaagse kunst, visuele cultuur en kritische theorie en praktijk in Amsterdam. Framer Framed stelt al vanaf haar start in 2009 de positie van transculturele kunst in Nederlandse kunstinstellingen ter discussie. In tentoonstellingen die zich op het snijvlak bevinden van hedendaagse kunst, visuele cultuur en politiek toont ze werk van bekende en onbekende kunstenaars die wereldwijd actief zijn en zich verhouden tot maatschappelijke vraagstukken. Daarmee vormde Framer Framed een zeer toepasselijke plek voor ons symposium.
Voor informatie over de huidige tentoonstelling zie: https://framerframed.nl/exposities/expositie-a-funeral-for-street-culture/

Bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Niemeijer Fonds maken het mede mogelijk om dit mooie programma te ontwikkelen en te realiseren.