Agenda

Algemene Ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Op dinsdag 11 mei  a.s. evalueren we samen met de leden het afgelopen jaar en bespreken we de plannen voor het komende jaar.

We hebben noodgedwongen onze jaarvergadering die altijd in februari plaatsvindt, moeten verzetten naar 11 mei a.s.. Het is helaas nog steeds niet mogelijk door de COVID-19 maatregelen om in groten getale bij elkaar te komen. Om die reden nodigen wij jou uit voor de online ledenvergadering op dinsdagnamiddag 11 mei van 16.30 tot 18.30 uur.

De bestuursleden zullen aanwezig zijn in BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht. Na een terugblik op 2020 evalueren we het online jubileumsymposium ‘Empowering Voices in the Art World’ dat plaatsvond op 18 april. Daarna nemen wij afscheid van de zittende bestuursleden Sarah van Overeem-van der Tholen, Marieke Wiegel en Mirjam Westen en worden de nieuwe bestuursleden voorgesteld en gekozen. Nienke van der Wal heeft zich kandidaat gesteld voor het penningsmeesterschap. Hieronder alvast een korte introductie. Zittend bestuurslid Mariëtte Dölle is kandidaat om de voorzittershamer over te nemen.

Het diner waarmee we de algemene ledenvergadering afsluiten zal in het najaar plaatsvinden – ijs en corona dienende.