Terugblik 2023

Van 2023 maakten we samen met het ArtTable-netwerk een bijzonder jaar vol met ontmoetingen en inspiratie. Fijn om in deze tijd waarin er veel conflicten en onzekerheden zijn in de wereld, toch samen te kunnen komen met gelijkgestemden, geëngageerde en inspirerende leden.

Halverwege het vorig jaar wisselde ook de samenstelling van het bestuur van ArtTable: penningmeester Julia van der Meer werd opgevolgd door Mette Samkalden, secretaris Elisah van den Bergh door Marie Stel, en voorzitter Mariette Dölle droeg het stokje aan mij over. Samen met de zittende algemene bestuursleden Pao Lien Djie en Nienke van der Wal hebben we in 2023 een mooi, inhoudelijk programma kunnen samenstellen. Alle bestuursleden (oud en nieuw) wil ik hierbij nogmaals danken voor hun tijd, energie en inzet.

Dit jaar hebben we ook veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Het netwerk is flink aan het groeien! We hebben veel inspirerende Members Invites mogen bezoeken. We zijn blij dat we (mede) hierdoor ook veel events kunnen bieden verspreid over het gehele land. Dus mocht je een interessant event aan het netwerk kunnen aanbieden, dan horen we dit graag, en we komen ook juist graag naar bijvoorbeeld Zeeland, Friesland of Limburg. Dit jaar zullen we ook een start maken met de voorbereidingen voor het symposium in 2025, wanneer het netwerk 20 jaar bestaat. Meer informatie volgt nog later dit jaar en tijdens de ALV.

Maar voor nu verheug ik me erop om samen het glas te heffen komende vrijdag 12 januari, wanneer wij elkaar treffen in het Centraal Museum in Utrecht.

Rest mij jullie namens alle ArtTable-bestuursleden een heel goed 2024 toe te wensen.

Eleonoor Jap Sam
Voorzitter ArtTable Nederland